باشگاه نخبگان کسب و کار بخش فاوا

باشگاه نخبگان کسب و کار بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

 پیرو تفاهم صورت گرفته فی­مابین سامانه رتبه بندی فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه های دیجیتال (old.ictrate.com) و باشگاه نخبگان کسب و کار (beesclub.net)، این سامانه قصد دارد با شناسایی فعالان اقتصادی بخش خصوصی معتبر و خوشنام حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که به استناد واقعیت های موجود دارای کسب و کار شفاف هستند و سهم خود را در توسعه اقتصادی ملی ایفا کرده اند، موجبات شکل گیری “باشگاه نخبگان کسب و کار بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)” را به صورت مستقل، جهت اظهارنظر حرفه ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم سازد. اهداف این باشگاه عبارتند از:

  • ایجاد تمایز بین فعالان حوزه ICT از طریق بکارگیری روش های علمی و عادلانه ارزیابی
  • تسهیل روابط تجاری، داخلی و بین المللی از طریق اطلاع رسانی مناسب در ارتباط با رتبه فعالان حوزه ICT
  • فراهم آوردن بستر قابل اعتماد برای اعطای امتیازات ویژه به رتبه های برتر

مسیر شناسایی فعالان اقتصادی خوشنام بخش خصوصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت حضور در این گروه اقتصادی، رتبه بندی فعالان اقتصادی با استفاده از یک نظام علمی و عادلانه می باشد.

درباره رتبه بندی